Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Likestilling mellom menn og kvinner - 2008
23.01.2008
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
23.01.2008
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
23.01.2008
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
23.01.2008
Revisjon av beregningsmåten for referanserenten
19.01.2008
Bærekraftig sivil flytrafikk
11.01.2008
Produksjonssystemer for eggleggende høner
08.01.2008
Kreativt innhold på nettet
03.01.2008
Reduksjon av utslipp fra industrien
21.12.2007
Venturekapital på tvers av landegrensene
21.12.2007
Seks sektorer med stort innovasjonspotensiale for Europa
21.12.2007
Europeisk flytrafikk: rapport om fellesskapstiltak
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: rapport om gjeldende praksis
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: praksis i EU
20.12.2007
Hvordan måle europeerers mediekunnskap?
20.12.2007
Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
14.12.2007
Strategi for Lisboa-strategien siste 3-årsperiode
11.12.2007
Europeiske handlingsplan for jobbmobilitet (2007-2010)
06.12.2007
En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan)
22.11.2007
Elektronisk identifikasjon av sauer og geiter
16.11.2007
Tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
15.11.2007
Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
13.11.2007
Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV
13.11.2007
Økt sikkerhet rundt eksplosiver
06.11.2007
Økt kamp mot terror
06.11.2007
Klimaendring og bærekraftig produksjon og forbruk: industriens og SMBs roller
25.10.2007
Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde
24.10.2007
EUs helsestrategi
23.10.2007
Strategi for bærekraftig utvikling - statusrapport 2007
22.10.2007
En europeisk havnepolitikk
18.10.2007
EUs dagsorden for godstransport
18.10.2007
Et jernbanenett med fortrinssrett for godstrafikk
18.10.2007
En integrert maritim politikk for EU
10.10.2007
Assistanse til SMB med å overholde miljølovgivningen
08.10.2007
Bytrafikk og mobilitet
25.09.2007
EUs dyrehelsetrategi 2007-2013
19.09.2007
Beredskap mot biologisk krigføring og terrorisme
11.09.2007
Gjennomføring og anvendelse av EU-retten
05.09.2007
Tredje energimarkedspakke
19.07.2007
Kampen mot vannmangel og tørke i EU
18.07.2007
Idrettens rolle i samfundet, dens økonomiske aspekter og organisering
11.07.2007
Tilpasning til klimaendringer: EUs grønnbok
29.06.2007
EUs konkurransepolitikk 2006
25.06.2007
Rapport om bilforsikring
25.06.2007
Midtveisevaluering av den europeiske handlingsplanen for helse og miljø 2004-2010
11.06.2007
Bekjempelse av helseproblemer på grunn av dårlig ernæring og overvekt
30.05.2007
Om anvendelseområdet for direktivet om arbeidstid for sjåfører
23.05.2007
Veikontroll av nyttekjøretøyer
23.05.2007
Opphogging av skip
22.05.2007
EU og "Miljø for Europa"-prosessen
21.05.2007

Sider