Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Beredskap mot biologisk krigføring og terrorisme
11.09.2007
Gjennomføring og anvendelse av EU-retten
05.09.2007
Tredje energimarkedspakke
19.07.2007
Kampen mot vannmangel og tørke i EU
18.07.2007
Idrettens rolle i samfundet, dens økonomiske aspekter og organisering
11.07.2007
Tilpasning til klimaendringer: EUs grønnbok
29.06.2007
Rapport om bilforsikring
25.06.2007
EUs konkurransepolitikk 2006
25.06.2007
Midtveisevaluering av den europeiske handlingsplanen for helse og miljø 2004-2010
11.06.2007
Bekjempelse av helseproblemer på grunn av dårlig ernæring og overvekt
30.05.2007
Om anvendelseområdet for direktivet om arbeidstid for sjåfører
23.05.2007
Veikontroll av nyttekjøretøyer
23.05.2007
Opphogging av skip
22.05.2007
EU og "Miljø for Europa"-prosessen
21.05.2007
Rapport om handlingsplanen for miljøteknologi (2005-2006) og et verifikasjonssystem for miljøteknologi
02.05.2007
Midtveisgjennomgang av EUs 6. miljøhandlingsprogram
30.04.2007
Videreutviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA)
04.04.2007
Grønne skatter: grønnbok om markedsbaserte miljøpolitiske instrumenter
28.03.2007
Grønnbok om EUs regelverk om forbrukervern
08.02.2007
Reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler og lette kjøretøy
07.02.2007
Koordinert innsats for et røykefritt Europa
30.01.2007
Bærekraftig kraftproduksjon fra fossile energikilder
10.01.2007
Det indre gass- og elmarkedet
10.01.2007
Energipolitikk for Europa
10.01.2007
Finansielle tjenester for forbrukerne i EU
30.12.2006
Statistikkarbeidet i EU: forenklinger og prioriteringer
14.11.2006
EUs alkoholstrategi
24.10.2006
Stans i tapet av biologisk mangfold
22.05.2006
Sosiale tjenester av allmenn interesse
26.04.2006
Handlingsplan for innføring av e-forvaltning i EU
25.04.2006
EU-handlingsplan for dyrebeskyttelse og -velferd (2006-2010)
23.01.2006
Tematisk strategi for bymiljø
11.01.2006
Tematisk strategi om forebygging og gjenvinning av avfall
21.12.2005
Tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturressurser
21.12.2005
Tredje sjøsikkerhetspakke: Kommisjonens meddelelse
23.11.2005
EU-regelverket for offentlige kontrakter og konsesjoner ved offentlig-private partnerskap
15.11.2005
Tematisk strategi om luftforurensning
21.09.2005
Skrapesyke: EUs TSE-veikart
15.07.2005
EUs kvikksølvstrategi
28.01.2005
Handlingsplan for miljøteknologi
28.01.2004
Bonn Guidelines om tilgang til genressurser
23.12.2003
Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse
10.12.2003
Strategi for integrert produktpolitikk
18.06.2003
EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen)
EUs utdanningsrapport for 2010: indikatorer og benkemål
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter
Nøkkeldata om lærere og skoleledelse i Europa 2013
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning
EU-konsultasjon om statsstøtte til miljøvern

Sider