Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for ECMAScript-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
EU-høring om bedriftsfusjoner over landegrensene
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
Mot gjennomgangen av det indre marked: planlagte tiltak i 2009
Konsultasjon om regional statsstøtte
Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015
Miljøvennlig utforming og energimerking av støvsugere: revisjonsstudie
Høring om EU-merking av lærvarer
EU-høring om virkningene av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS
EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet
EU-høring om global koordinering av jordobservasjoner
EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS)
Høring om bankreserver til bruk i sykliske nedgangstider
Harmonisert rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
EUs 2009-rapport om investeringer i forskning og teknologi i de største bedriftene i verden
EU-høring om krav til nanomaterialer i kjemikalieregelverket REACH
Europeisk regelverk for venturekapitalfond
EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
Økologisk landbruk: resultater fra EU-høring 2013
Politisk styresett i Schengen-samarbeidet
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden
Om nasjonale tester av skoleelever i Europa
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
Hindringer for gjennomføring av det indre marked i EFTA/EØS-landene og Sveits
EU-konsultasjon om e-frakt
EU-konsultasjon om havenergi
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa
EU-høring om opplevelsesindustrier
Likestilling i EU i 2009
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012
EU-høring om marin bioteknologi
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett
EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater
Prioriteringer for det indre marked etter 2019
Naturfagsundervisning i Europa
Samferdselsdepartementets EØS-strategi 2015
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor
Tiltak iverksatt i EU-landene mot spam, spionvare og ondsinnet programvare
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
EU-høring om energimarkedet

Sider