Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Indikatorrapport 2008 om Europas utdanningsssystem
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
Høring om bankreserver til bruk i sykliske nedgangstider
EU-konsultasjon om gjensidige selskap
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-høring om statsstøtte til miljø og energi 2014-2020
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa
Bologna-prosessens innvirkning på høyere utdanning
Arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014
Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)
Revisjon av direktiv om finanskonsern
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring
EU-høring om det europeiske forskningsområdet - høsten 2011
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
Kunst- og kulturopplæring i skolen
EU-høring om skytjenester
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
EØS-rådets konklusjoner november 2017
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
EU-høring om 'Science 2.0' - forskning i endring
EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet
EU-arbeidsplan for sport 2014-2017
EUs forbrukerundersøkelse 2014
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
EU-høring om regelverket for opphavsrett
EU-høring om strukturelle reformer i banksektoren
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
EU-høring om endringer av antitrust-retningslinjene når det gjelder omfanget av ordningen med terskelgrenser (de minimis)
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie
Schengen-notatbase på regjeringen.no
EU-konsultasjon om e-frakt
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DKIM-krypterte digitale signaturer til bruk ved offentlige anskaffelser
Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia
EU-konsultasjon om havenergi
Juridisk sikkerhet for verdipapirporteføljer og -disposisjoner (høringsdokument)
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012
EØS-rådets konklusjoner november 2019
Konsultasjon om EUs industripolitikk
EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa
Felleseuropeiske telefonnummer for bedrifter
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett
Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009
EU-høring om sikkerheten til app'er
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter

Sider