Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre
Lønninger og godtgjørelser til lærere og rektorer i Europa
EU-konsultasjon om gjensidige selskap
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EU-høring om levering av pakkepost over grensene
EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
Likestilling i EU i 2009
EU-høring om opplevelsesindustrier
Europeisk regelverk for venturekapitalfond
Politisk styresett i Schengen-samarbeidet
EU-høring om marin bioteknologi
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
Tiltak iverksatt i EU-landene mot spam, spionvare og ondsinnet programvare
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
Europas miljø – tilstand og utsikter 2015
EØS-rådets konklusjoner november 2017
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett
Naturfagsundervisning i Europa
EU-høring om statistikk for virksomheter og foretak
EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv
EU-arbeidsplan for sport 2014-2017
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia
EU-konsultasjon om havenergi
EU-høring om sertifisering av avfallsbehandlingsanlegg
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
Utenfor og innenfor: Europautredningens rapport om Norges avtaler med EU
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor
Schengen-notatbase på regjeringen.no
EU-konsultasjon om e-frakt
EUs forbrukerundersøkelse 2011
EU-retningslinjer for skyløsninger
EU-høring om adgang til forsikringer ved tjenesteytelser over landegrensene
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012
EØS-rådets konklusjoner november 2019
EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa
EU-høring om adgang til trafikkdata
Harmonisering av miljødata i Europa: høring om standarder
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
Felleseuropeiske telefonnummer for bedrifter
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for XML-basert tenologi til bruk ved offentlige anbud

Sider