Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv
EU-konsultasjon om produksjon og bruk av indekser i finansielle og andre kontrakter
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
EU-høring om grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
EUs konkurranseevnerapport 2012
Ny praktisk veiledning om muligheter for EU-finansiering av forskning og innovasjon
Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for IPv6-teknologi til bruk ved offentlige anskaffelser
EU-retningslinjer for skyløsninger
EØS-rådets konklusjoner mai 2017
EU-strategi for digital sikkerhet
EU-konsultasjon om hegde-fond
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
Økodesign og energimerking: revisjonsstudie av klimaanlegg og komfortvifter
EU-konsultasjon om små og mellomstore bedrifter og handlingsplanen for entreprenørskap 2020
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter
Fremme av innovasjon for ren energi
Om nasjonale tester av skoleelever i Europa
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
EØS-rådets konklusjoner november 2017

Sider