Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
Undervisning om medborgerskap i Europa
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DKIM-krypterte digitale signaturer til bruk ved offentlige anskaffelser
EU-høring om strukturelle reformer i banksektoren
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
Kunst- og kulturopplæring i skolen
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie
EU-konsultasjon om investeringsfond
Schengen-notatbase på regjeringen.no
EU-høring om endringer av antitrust-retningslinjene når det gjelder omfanget av ordningen med terskelgrenser (de minimis)
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
EØS-rådets konklusjoner november 2019
EU-konsultasjon om revisjon av prosedyreforordningen for statsstøtte
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
Mot gjennomgangen av det indre marked: planlagte tiltak i 2009
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser
EU-høring om innføring av europeisk profesjonskort for utvalgte yrker
EU-høring om folkefinansiering
Industriell innovasjon i Europa: statusrapport 2013
EU-høring om sikkerheten til app'er
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter
Nøkkeldata om utdanning i Europa 2012
EU-høring om miljøovervåking og -rapportering
EUs innovasjonsundersøkelse 2010
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2017
EØS, Sveits og det indre marked: Europaparlamentets statusrapport 2015
EU-konsultasjon om etterspørseldrevet innovasjon
EU-høring om produktinformasjon om møbler
Konsultasjon om regional statsstøtte
EU-høring om tildeling av gratis utslippskvoter
EU-høring om fremme av bærekraftige investeringer
EU-konsultasjon om produksjon og bruk av indekser i finansielle og andre kontrakter
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett

Sider