Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Økodesign og energimerking: revisjonsstudie av klimaanlegg og komfortvifter
EU-konsultasjon om smart regulering
EU-høring om statsstøtte til miljø og energi 2014-2020
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa
Harmonisering av miljødata i Europa: høring om standarder
Nye virkemidler for karbonfangst og -lagring
Felleseuropeiske telefonnummer for bedrifter
Språkundervisning i skolen: nøkkeldata for Europa 2012
Arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
EØS-rådets konklusjoner november 2017
EUs forbrukerundersøkelse 2011
Studieavgifter og støtte til studenter i Europa
EU-høring om skytjenester
Internasjonalisering av europeiske små og mellomstore bedrifter
EU-konsultasjon om revisjon av reglene om bagatellmessig støtte
EU-høring om 'Science 2.0' - forskning i endring
Rapport om åpning av markedet for veitransport
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie
Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017
EU-konsultasjon om kloning og matproduksjon
EUs forbrukerundersøkelse 2014
Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia
EU-høring om regelverket for opphavsrett

Sider