Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
20.07.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
EU-høring om CO2-utslipp fra varebiler
20.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
EU-høring om grenseoverskridende fordeling av investeringsfond
02.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker
27.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk
12.05.2016
EU-høring om tjenestepass og hindringer i tjenestesektoren
02.05.2016
EU-strategi for Arktis
27.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EU-høring om opphavsrett og forlagenes rolle
23.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
15.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart
07.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen
04.03.2016
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
04.03.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016
22.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016
29.01.2016
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
11.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte
06.01.2016
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
EU-planer for regelverket for opphavsrett
09.12.2015

Sider