Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid
03.08.2015
EU-høring om forsyningssikkerhet på elektrisitetsområdet
15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån
15.07.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner
18.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020
29.05.2015
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi
28.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EØS-rådets konklusjoner mai 2015
18.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport
24.04.2015
Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer
22.04.2015
EU-strategi for europeisk luftfart
19.03.2015
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked
03.03.2015
EUs energiunion
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
EU-høring om 7. rammeprogram for forskning og innovasjon
23.02.2015
Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion
18.02.2015
EU-høring om verdipapirisering
18.02.2015
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller
05.02.2015
EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet
12.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring
12.12.2014
Høring om arbeidstidsdirektivets framtid
01.12.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder
25.11.2014
EU-prioriteringer for europeisk statistikk
07.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
13.10.2014
EU-strategi for Europas kulturarv
22.09.2014
Erasmus-programmet: europeisk konsekvensanalyse
22.09.2014
EUs flaggskip for fremtidige og voksende teknologier
16.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
15.09.2014
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
04.09.2014
Fremtidig bruk av UHF-båndet
01.09.2014
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
28.08.2014
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
EU-høring om resirkulering av vann
30.07.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014

Sider