Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
EU-høring om resirkulering av vann
30.07.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
22.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014
Grønnbok og EU-høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
15.07.2014
Norge i Europa: Regjeringens EU-strategi 2014-2017
11.07.2014
Horisont 2020: EU-høring om delprogrammet 'Vitenskap med og for samfunnet'
11.07.2014
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
09.07.2014
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
08.07.2014
EU-initiativ for grønn sysselsetting
02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa
02.07.2014
Ressurseffektivitet i bygningssektoren
02.07.2014
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
02.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
02.07.2014
Mot en datadrevet økonomi
02.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter
01.07.2014
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsekvensanalyser
01.07.2014
EU-rapport om pasientsikkerhet
19.06.2014
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
18.06.2014
EU-analyse av informasjons- og betalingstjenester for multimodal transport
16.06.2014
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
10.06.2014
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
06.06.2014
EU-innbyggerinitiativet "One of us"
02.06.2014
Europeisk strategi for energisikkerhet
28.05.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
26.05.2014
EU-høring om kombinert transport
23.05.2014
EU-høring om EUs system for flysikkerhet
23.05.2014
EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser
21.05.2014
Statusrapport over reformene på finanssektoren
15.05.2014
EU-strategi for europeisk film
15.05.2014
EUs konkurransepolitikk i 2013
06.05.2014
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
05.05.2014
EU-høring om gjennomføring av forordningen om EUs miljømerke
25.04.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010
23.04.2014
Fremskrittsrapport om EUs arbeid med likestilling mellom kvinner og menn i 2013
14.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet
14.04.2014
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
10.04.2014
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014

Sider