Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014
EU-høring om opplysninger om klimautslipp ved gods- og passasjertransport
21.03.2014
EU-innbyggerinitiativet Right2Water
19.03.2014
EU-høring om Europa 2020-strategien
05.03.2014
Innovasjon i EU: statusrapport 2014
04.03.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
20.02.2014
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
12.02.2014
EU-høring om helserisiko ved eksponering for elektromagnetiske felt
04.02.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
28.01.2014
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030
22.01.2014
EU-strategi for europeisk industriell renessanse
22.01.2014
Energipriser og -kostnader i Europa
22.01.2014
Utvinning og produksjon av skifergass i EU
22.01.2014
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
EU-høring om definisjonen av statsstøtte
17.01.2014
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-høring om energimerkedirektivet og visse sider ved direktivet om miljøvennlig utforming
16.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013
EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering
13.12.2013
EU-høring om felles gjennomføringsprosjekter for lufttrafikkstyring
12.12.2013
EU-høring om pasientsikkerhet og behandlingskvalitet
05.12.2013
Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II
02.12.2013
EU-politikk for fri bevegelse av personer
25.11.2013
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012
17.10.2013
EU-strategi for infrastruktur for energi
14.10.2013
Virkninger på medlemslandenes velferds- og helsesystemer av personbevegelse
14.10.2013
Fremtidig regulering av markedet for elektronisk kommunikasjon
10.10.2013
EU-høring om legemidler til barn
09.10.2013
Kvinner i IKT-sektoren
03.10.2013
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker
02.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)
02.10.2013
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser
25.09.2013
EU-høring om reduksjonsmål for marin forsøpling
25.09.2013
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013
20.09.2013
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa
17.09.2013
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater
13.09.2013
Det indre marked for telekommunikasjon
11.09.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II
10.09.2013
Søkelys på skyggebanker som kilde til risiko i finanssektoren
04.09.2013

Sider