Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om legemidler til barn
09.10.2013
Kvinner i IKT-sektoren
03.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)
02.10.2013
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker
02.10.2013
EU-høring om reduksjonsmål for marin forsøpling
25.09.2013
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser
25.09.2013
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013
20.09.2013
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa
17.09.2013
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater
13.09.2013
Det indre marked for telekommunikasjon
11.09.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II
10.09.2013
Søkelys på skyggebanker som kilde til risiko i finanssektoren
04.09.2013
EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon
29.08.2013
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser
02.08.2013
EU-studie om fremtidig frekvensbehov for wi-fi og mobiltelefoner
01.08.2013
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013
31.07.2013
EU-høring om revisjon av grunnvannsdirektivet
30.07.2013
EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning
11.07.2013
Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020
10.07.2013
EU-høring om bærekraftig matproduksjon
09.07.2013
EU-høring om miljøkonsekvenser av bygninger
09.07.2013
EU-høring om bruk av fosfor
08.07.2013
Blue Belt: Indre marked for maritim transport
08.07.2013
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser
28.06.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp
26.06.2013
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk
21.06.2013
EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing
21.06.2013
Merking av bygningers energieffektivitet: effekt på eiendomspriser
20.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner
18.06.2013
EU-høring om felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
14.06.2013
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri
12.06.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky
11.06.2013
EU-høring om enkeltpersonforetak
06.06.2013
EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering
04.06.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013
31.05.2013
EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.05.2013
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012
30.05.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser
29.05.2013
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012
27.05.2013
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk
23.05.2013
EU-strategi for havner
23.05.2013
Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013

Sider