Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk
21.06.2013
EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing
21.06.2013
Merking av bygningers energieffektivitet: effekt på eiendomspriser
20.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner
18.06.2013
EU-høring om felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
14.06.2013
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri
12.06.2013
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky
11.06.2013
EU-høring om enkeltpersonforetak
06.06.2013
EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering
04.06.2013
EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.05.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013
31.05.2013
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012
30.05.2013
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser
29.05.2013
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012
27.05.2013
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk
23.05.2013
EU-strategi for havner
23.05.2013
Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte
08.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon
02.05.2013
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier
24.04.2013
EU-strategi om klimatilpasninger
16.04.2013
Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012
11.04.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner
09.04.2013
Kvinner i forskning 2012
05.04.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument
27.03.2013
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk
27.03.2013
EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020
26.03.2013
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering
25.03.2013
EU-høring om utstedelse av besøksvisum (Schengen)
25.03.2013
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme
22.03.2013
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013

Sider