Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet
22.03.2013
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
Merking av mat og landbruksvarer fra fjellgårder
01.02.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet
17.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2012
08.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012
20.12.2012
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass
20.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi
10.12.2012
EUs forbrukerundersøkelse 2012
07.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene
05.12.2012
EU-konsultasjon om styrking av klimakvotesystemet (ETS)
02.12.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-konsultasjon om europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet
23.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring
17.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012

Sider