Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Det europeiske klimakvotesystemet (ETS): gjennomgang og data for 2012
16.05.2013
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet
13.05.2013
EU-borgerskap 2011-2013: framdriftsrapport
08.05.2013
EU-konsultasjon om gruppeunntak for statsstøtte
08.05.2013
EU-borgerskap - rapport 2013
08.05.2013
EUs konkurransepolitikk i 2012
07.05.2013
EU-pakke for tryggere mat og bedre dyre- og plantehelse
06.05.2013
EU-strategi for energiteknologi og -innovasjon
02.05.2013
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier
24.04.2013
EU-strategi om klimatilpasninger
16.04.2013
Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012
11.04.2013
Grønne produkter: fremme av opplysning om produkters og organisasjoners miljøprestasjoner
09.04.2013
Kvinner i forskning 2012
05.04.2013
Karbonfangst og -lagring i Europa fram mot 2050: høringsdokument
27.03.2013
Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk
27.03.2013
EU-høring om internasjonal klimapolitikk etter 2020
26.03.2013
Grønnbok og EU-høring om langsiktig finansiering
25.03.2013
EU-høring om utstedelse av besøksvisum (Schengen)
25.03.2013
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet
22.03.2013
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme
22.03.2013
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
Merking av mat og landbruksvarer fra fjellgårder
01.02.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet
17.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2012
08.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012
20.12.2012
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass
20.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012

Sider