Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Fornybar energidirektivet (revisjon)
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger

Sider