Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Regnskapsdirektivet
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Boliglånsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet (PSD 2)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsforordningen
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Femte hvitvaskingsdirektiv
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte