Arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014

Tittel

Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014

Siste nytt

Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 11.04.2014

Regjeringen offentliggjorde 11. april 2014 et arbeidsprogram for EU/EØS-saker for 2014. Programmet redegjør for prioriterte saker i europapolitikken sett fra norsk side.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaportalens omtale 11.04.2014)

Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker skal være et redskap som bidrar til systematisk norsk innsats og prioritering i EU/EØS-arbeidet.

Arbeidsprogrammet for EU/EØS-saker for 2014 ble lagt frem i april.

Arbeidsprogrammet synliggjør regjeringens prioriteringer i europapolitikken. Gjennom tydelige prioriteringer, skal arbeidsprogrammet bidra til norsk innsats overfor EU i en tidlig fase av politikk- og regelverksutformingen. Utover de prioriterte sakene gir dokumentet en kort oppsummering av de viktigste sakene sett fra norsk side. Dette inkluderer en omtale av sakene og norsk holdning/oppfølging i 2014.

Programmet favner vidt og tar for seg spørsmål knyttet til den videre utviklingen av det indre marked, samarbeidet på justis- og innenriksfeltet og sentrale utenriks- og sikkerhetspolitiske tema.