Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. En bærekraftig fremtid for akvakultursektoren: Ny framdrift til strategien for bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur

Siste nytt

Europaparlamentets uttalelse 17.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjoens pressemelding, dansk utgave)

Fiskeri: Udnyttelse af europæisk akvakulturs fulde potentiale
Akvakultur er en af verdens hurtigst voksende fødevaresektorer og forsyner allerede i dag vores planet med omkring halvdelen af al den fisk, vi spiser, og dens potentiale er langt fra fuldt udnyttet. EU har indført høje standarder for at sætte bæredygtig vækst i centrum for praksis og produktionsmetoder inden for akvakultur. EU's akvakultursektor er førende i verden, når det gælder forskning og teknologisk udvikling. EU's fremskridt på det forskningsmæssige og teknologiske område har dog ikke afspejlet sig i produktionen, som er stagneret, samtidig med at produktionen er steget markant andre steder i verden. I den meddelelse, der offentliggøres i dag, sætter Kommissionen sig for at ændre denne situation og få sat gang i bestræbelserne for at få skabt bæredygtig vækst i EU's akvakultursektor.

"Akvakultur går en lys fremtid i møde, idet den kan forsyne Europas kvalitetsbevidste forbrugere med sunde fiskevarer af høj kvalitet. Dens potentiale er dog i dag langt fra udnyttet fuldt ud. Tiden er inde til at udnytte potentiellet fuldt ud og give denne strategisk vigtige sektor en ligeværdig plads blandt de andre fødevaresektorer og – rent bogstaveligt – give den den plads, den har brug for for at udvikle sig," sagde Joe Borg, kommissær for maritime anliggender og fiskeri.

I meddelelsen ser Kommissionen på de grundlæggende årsager til, at EU's akvakulturproduktion er stagneret, og på, hvordan sektorens konkurrenceevne, bæredygtighed og forvaltning kan forbedres.

For det første kan akvakultur blive mere konkurrencedygtig, ved løbende at yde omfattende støtte til forskning og teknologisk udvikling, ved at forbedre den fysiske planlægning i kystområder og afvandingsområder, så det bliver lettere for sektoren at stå sig i konkurrencen om plads og vand, og ved at integrere sektorens specifikke behov i EU's markedspolitik for fiskevarer. For det andet vil akvakultur forblive bæredygtig, hvis den fortsat baserer sig på miljøvenlige produktionsmetoder, opretholder høje dyresundheds- og dyrevelfærdsstandarder og sikrer høj forbrugerbeskyttelse. For det tredje kan der gøres en større indsats for at forbedre akvakulturs image og forvaltningsrelaterede aspekter. For at akvakultur skal kunne udvikle sig, er det meget vigtigt at få skabt et erhvervsvenligt klima for sektoren på nationalt og/eller lokalt plan. Kommissionen er derfor villig til at vejlede medlemsstaterne og de regionale myndigheder for at sikre, at de mål, der er opstillet på lokalt og nationalt plan samt på EU-plan kan hjælpe sektoren med at udnytte sine ressourcer fuldt ud.

Kommissionen tror, at en stærk, revitaliseret akvakultursektor vil fungere som en katalysator for vækst i tilknyttede sektorer og bidrage yderligere til udviklingen af landdistrikter og kystområder. Endvidere vil forbrugerne nyde godt af sunde fødevarer af høj kvalitet produceret på en miljøvenlig måde. Dette er blot nogle af de store fordele, som følger af en samordnet europæisk indsats på alle planer for at udnytte akvakulturs fulde potentiale.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2009
Annen informasjon