Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om internasjonal behandling av sentralbanker og offentlige organer som forvalter offentlig gjeld med hensyn til OTC-derivattransasksjoner

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. The International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.3.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.3.2013, engelsk utgave)

Over the counter (OTC) derivatives transactions: Commission adopts report on the international treatment of central banks and debt management offices
The European Commission has today adopted a report to the European Parliament and the Council on the international treatment of central banks and public entities managing public debt with regard to OTC derivatives transactions. It provides a comparative analysis of the treatment of central banks and debt management offices within the legal frameworks of a significant number of non-EU countries. This report is a first step towards exempting certain non-EU countries’ central banks and public debt management offices from the scope of Regulation 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR). It will be updated regularly as the reform process advances in the countries where the legislation is not yet final, as well as in other G20 jurisdictions not yet included in the report.

Nøkkelinformasjon