Erfaringene med hygienekontrollen ved import av mat, fôr, dyr og planter

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om effektiviteten av og konsekvensen i hygiene- og plantehygienekontrollen i forbindelse med import av næringsmidler, fôr, dyr og planter

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I december 2008 opfordrede Rådet Kommissionen til "inden udgangen af 2010 at forelægge Rådet og Parlamentet en rapport om effektiviteten af og konsekvensen i sundheds- og plantesundhedskontrollen i forbindelse med import af fødevarer, foder, dyr og planter med henblik på fortsættelse af en velfungerende fællesskabsramme vedrørende import, eventuelt ledsaget af forslag" [1].

Den foreliggende rapport imødekommer denne opfordring. I den forbindelse påvises det, at den eksisterende sundheds- og plantesundhedskontrol i forbindelse med import af fødevarer, foder, dyr og planter tjener til at sikre, at denne import frem for alt er sikker.

Der er en særskilt debat om import, som vedrører konkurrenceanliggender. Den pågældende debat har fokus på forskellene i produktionsomkostningerne mellem EU og tredjelande, f.eks. jord, arbejdskraft og kapital, og forbrugernes valg, som påvirker købsbeslutninger på grundlag af faktorer såsom pris, tilgængelighed, kvalitet og kulturelle præferencer. Da denne debat falder uden for denne rapports rammer, har nedenstående analyse udelukkende fokus på effektiviteten af og konsekvensen i sundheds- og plantesundhedskontrollen i forbindelse med import af fødevarer, foder, dyr og planter, således som Rådet har anmodet om.

[1] Rådets konklusioner om importerede landbrugsprodukters og landbrugsfødevarers sikkerhed og overholdelse af fællesskabsreglerne, 2917. Samling i Rådet (landbrug og fiskeri), Bruxelles, 18. og 19. december 2008 - 17169/08 ADD 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2010