EU-høring om marin bioteknologi

Tittel

Public consultation on marine biotechnology

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 4.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 4.12.2013)

EU-høring om marin bioteknologi
Europakommisjonen ønsker innspill om marin bioteknologi, for bedre å kunne vurdere om det er behov for tiltak på EU-nivå. Høringen går fram til 10. februar, og er en del av EUs strategi for «blå vekst». I denne strategien, som er merket som EØS-relevant, er marin bioteknologi et av fem satsningsområder.

Kommisjonen ønsker spesielt innspill om innovative anvendelser som ligger i forkant (spydspiss), for eksempel innenfor medisin, drivstoff eller miljøovervåking. Disse kan ha stort vekstpotensiale, og utvikle seg til å bli et viktig bidrag til smart og bærekraftig vekst i Europa. Høringen kan føre til at Kommisjonen deretter gjennomfører en konsekvensanalyse for å

• Vurdere potensialet til marin bioteknologi
• Foreslå mulige alternativer for å fremme utviklingen av sektoren
• Analysere sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser.

I debatten om den europapolitiske redegjørelsen sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) at: «Den økonomiske aktiviteten til havs intensiveres, diversifiseres og flyttes lenger fra land. I fremtiden forventes det økt utnyttelse av biologiske ressurser på dyphavet. I dette arbeidet er det oppløftende at Norge og EU deler ambisjonene om å satse mer på biomarine næringer [...] For fiskeri- og havnasjonen Norge er det svært viktig at våre forskningsinstitusjoner utnytter fullt ut de mulighetene som Horisont 2020 gir».

Nøkkelinformasjon