EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Tittel

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Siste nytt

EFTA/EØS-kommentar offentliggjort 23.8.2013

Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. EFTA/EØS-landene oversendte 23. august 2013 felles synspunkter til Kommisjonen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 31.5.2013, dansk utgave)

Arbejdsmiljø: Kommissionen indleder offentlig høring om ny EU-politik
Europa-Kommissionen har indledt en åben høring for at indhente synspunkter og bidrag fra offentligheden om resultaterne af evalueringen af strategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012. Det skal hjælpe med at kortlægge de nuværende og fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet og finde frem til, hvordan de kan takles. Alle borgere og organisationer opfordres til at bidrage til høringen, der løber fra den 31. maj til den 26. juli 2013. Kommissionen vil især gerne høre fra repræsentanter fra medlemslandenes offentlige myndigheder, organisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere, og stakeholdere og eksperter med interesse i arbejdsmiljø.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Antallet af arbejdsulykker er på et historisk lavt niveau, og EU's standarder for arbejdsmiljø er et eksempel for resten af verden. Det kan betale sig at investere i sikkerhed på arbejdspladsen med hensyn til både produktivitet, personaletrivsel, mindre fravær og personaleudskiftning og jobtilfredshed, særlig i krisetider. Men dette politikområde står også over for en række udfordringer, som vi må stå sammen om at finde en løsning på."

Som udgangspunkt for høringen offentliggjorde Kommissionen i dag resultaterne af en evaluering af strategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012.

Konklusionerne af evalueringen bekræfter, hvor vigtigt det er at have en europæisk dimension i arbejdsmiljøpolitikken, særlig med hensyn til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, koordinere indsatsen og skabe en fælles handlingsramme.

Der er stadig meget at gøre fremover, særlig for at forbedre gennemførelsen af arbejdsmiljøbestemmelserne i SMV'er og mikrovirksomheder, udvikle mere præcise værktøjer til overvågning og indsamling af dokumentation, fokusere mere på nye risici og erhvervssygdomme og effektivt takle de arbejdsmiljøproblemer, der er forbundet med en aldrende erhvervsaktiv befolkning.

Baggrund
EU har siden 2002 påtaget sig sit politiske ansvar inden for arbejdsmiljø gennem flerårige strategier formelt vedtaget af Kommissionen efter gennemførelse af høringer og frivilligt indført af medlemslandene og de berørte parter.

Der er indtil videre vedtaget to arbejdsmiljøstrategier. Én for perioden 2002 til 2006, og én for perioden 2007 til 2012.

Strategien for 2007-2012 sætter et ambitiøst mål for alle medlemslande: nemlig at nedbringe arbejdsulykker med 25 %. Den indeholder desuden en række specifikke mål såsom:

• forbedring og bedre gennemførelse af EU's rammebestemmelser om arbejdsmiljø

• tilpasning af rammerne til ændringer på arbejdspladsen

• udvikling af sammenhængende nationale strategier, som er tilpasset de enkelte medlemslande og

• tilskyndelse til adfærdsændringer og til en forebyggende kultur, der tager fat om alle samfundsgrupper.

I april 2011 offentliggjorde Kommissionen en midtvejsevaluering af strategien for 2007-2012. Den endelige evaluering er nu tilgængelig online. Den bygger på en omfattende høringsproces blandt de vigtigste berørte parter på arbejdsmiljøområdet: offentlige myndigheder i medlemslandene, organisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere i EU og på nationalt plan, eksperter og andre interesserede parter.

Flere oplysninger

Offentlig høring om EU's nye rammepolitik for arbejdsmiljø

Evaluering af strategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Få tilsendt Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion