Europaparlamentets anbefalinger for EUs klimapolitikk fram til 2050

Tittel

Europaparlamentets beslutning av 4. februar 2009: 2050: Fremtiden begynner i dag - anbefalinger for EUs fremtidige integrerte politikk om klimaendringer

Siste nytt

Rapport vedtatt av Europaparlamentet 4.2.2009

Nærmere omtale

Red.anm.: Egen-initiert rapport fra Europaparlamentet.

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 4.2.2009)

Europa-Parlamentet anbefaler en række foranstaltninger i økonomiske nøglesektorer for at opnå en integreret EU-klimapolitik. MEP'erne vil holde den globale gennemsnitstemperaturstigning på 2° og vil have en reduktion i udledningen af drivhusgasser med 25-40 % i 2020 og mindst 80 % i 2050.
Betænkningen, der blev vedtaget med 570 stemmer for, 78 stemmer imod og 24 hverken for eller imod, understreger MEP'ernes bekymring for, om klimaændringerne er hurtigere undervejs og mere alvorlige end hidtidig antaget.

Viljen til at gøre en forskel
Ifølge MEP'erne er vi nået et vendepunkt i energi- og klimapolitikken, hvilket kommer til udtryk i form af en stadig større mangel på råmaterialer, men MEP'erne understreger, at det er vigtigt at være visionær. MEP'erne mener, at den globale opvarmning og klimaændringer skal inkorporeres i alle politikområder. På længere sigt er politiske og uddannelsesmæssige foranstaltninger nødvendige, og borgeren skal være med til at bekæmpe klimaændringerne.

Anbefalinger for at bekæmpe klimaændringer
Betænkningen fremlægger en lang række detaljerede anbefalinger indenfor energi, biobrændsel, energieffektivitet, mobilitet, logistik, turisme, opbevaring af kulstof, CO2-lagring, landbrug, fiskeri, nye teknologier, intelligente computersystemer og uddannelse.

Atomkraft
MEP'erne anerkender EU-landenes forskellige holdninger til atomkraft og beder derfor Kommissionen om at undersøge de præcise konsekvenser af radioaktivt affald og hele dets livscyklus, for derved at forbedre sikkerheden.

Lebech: Langsigtet tænkning nødvendig
Johannes LEBECH (ALDE, DK) talte under debatten forud for afstemningen. Han understregede nødvendigheden af en global klimaaftale i København til december, og mente, at der var behov for at tænke endnu mere langsigtet end til 2020. Han mente, at man skal "skabe nye jobs i fremtidens industrier frem for at beskytte jobs i gårsdagens industrier."

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2009