EUs 2009-rapport om investeringer i forskning og teknologi i de største bedriftene i verden

Tittel

The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.11.2009, dansk utgave)

Virksomheders F&U-investeringer i 2008: en global stigning, hvor virksomheder fra EU er foran USA og Japan
Virksomheders F&U-investeringer verden over steg trods den økonomiske krise med 6,9 % i 2008 ifølge "EU-resultattavlen for virksomheders F&U?investeringer i 2009", der er offentliggjort i dag. I kraft af en stigning på 8,1 % er væksten i F&U-investeringer i EU-virksomheder, der defineres som virksomheder med hovedsæde inden for EU, for andet år i træk betydeligt højere end for USA's (5,7 %) og Japans (4,4 %) virksomheder. To EU-virksomheder optræder i top 10: Volkswagen på tredjepladsen med en F&U-investering på 5,93 mia. EUR og Nokia på ottendepladsen. Toyota Motor var med 7,61 mia. EUR verdens største F&U-investor. Af rapporten fremgår det også, at den største vækst i F&U-investeringer findes i virksomheder fra nye vækstlande.

"Det er godt nyt, at EU's virksomheder fastholdt deres F&U-investeringer selv under den økonomiske krise i 2008. Dette er den bedste strategi for at komme styrket ud af krisen. Vi må støtte EU-virksomhedernes indsats og tilskynde til at styrke EU's forskningsintensive sektorer. Opbygningen af et ægte europæisk forskningsrum er en del af løsningen sammenholdt med EU-aktiviteter med henblik på at fremme intelligente investeringer i F&U. Jeg er også tilfreds med stigningen i F&U-investeringer blandt EU-virksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologier med lav CO 2 -udledning. De udgør nye kilder til vækst og beskæftigelse i EU" , udtalte EU's kommissær for videnskab og forskning, Janez Potočnik.

Europa-Kommissionens EU-resultattavle for virksomheders F&U-investeringer viser, at virksomhedernes F&U-investeringer trods den økonomiske krise globalt set stadig udgør 6,9 % sammenlignet med 9,0 % i 2007 (se figur 1). Det lykkedes EU's virksomheder at fastholde væksten i deres F&U-investeringer næsten uændret på 8,1 % (mod 8,8 % i 2007), hvorimod USA's virksomheders F&U-investeringer faldt fra 8,6 % i 2007 til 5,7 % i 2008. Virksomheder med hovedsæde i nye vækstøkonomier tegnede sig fortsat for den højeste vækst i F&U-investeringer anført af Kina med en stigning på 40 % efterfulgt af Indien (27,3 %), Taiwan (25,1 %) og Brasilien (18,6 %). Selv om krisens virkninger endnu ikke afspejles fuldt ud i virksomheders F&U-investeringer, er de mere synlige i andre indikatorer, som indsamles i forbindelse med resultattavlen, f.eks. virksomhedernes driftsoverskud, der faldt med 30,5 % for EU's virksomheder og med 19,1 % for USA's virksomheder.

Udviklingstendenser på virksomhedsniveau
To EU-baserede virksomheder, Volkswagen og Nokia, er med i top 10 over F&U-investorer; fem af disse er fra USA, herunder Microsoft, General Motors og Pfizer, og en fra Japan, Toyota, indtager førstepladsen. I top 50 over F&U-investorer findes 16 virksomheder fra EU og 18 virksomheder fra USA, to færre end i 2007, medens Japan har 13 virksomheder, dvs. fire flere end i 2007. Men EU-virksomhederne i top 50 havde gennemsnitligt en højere F&U-intensitet (F&U-investeringer som procentvis andel af omsætningen) end virksomheder med hovedsæde uden for EU (7,8 % sammenholdt med 6,8 %, se figur 2).

Udviklingstendenser på sektorniveau
Væksten i USA's F&U-investeringer domineres af sektorer med høj F&U-intensitet, der omfatter medicinalvare-, bioteknologi- og IT-sektoren, medens F&U-væksten i EU er mere ligeligt fordelt over alle sektorer.

USA's virksomheder har befæstet deres førerstilling i sektorerne med høj F&U-intensitet ved at øge deres investeringer med 35 % i de seneste fire år i forhold til 13,6 % i EU's virksomheder (se figur 3). Selv om den samlede F&U-intensive sektor i USA er dobbelt så stor som EU's målt på F&U-investeringer, udviser EU's virksomheder i denne sektor resultater svarende til konkurrenternes i USA for så vidt angår F&U og tilknyttede indikatorer.

EU's virksomheder var førende inden for sektorer med mellemhøj og mellemlav F&U-intensitet, f.eks. inden for automobiler og reservedele, elektronisk og elektrisk udstyr eller kemikalier.

Medicinalvare- og bioteknologisektoren befæster sin førerposition som F&U-investor både i USA og globalt med henholdsvis 18,9 % og 25,0 %. I mange medicinalvare­virksomheder steg F&U-investeringerne stærkt: f.eks. Takeda Pharm. (42,7 %), Boehringer Ingelheim (21,9 %) og Schering-Plough (20,6 %). Men Merck (US), Johnson & Johnson og Pfizer mindskede deres F&U–investeringer med mellem 1 og 2 %. s

Automobil- og reservedelssektoren ligger globalt set på tredjepladsen med 17,1 %, men på førstepladsen i EU og Japan med henholdsvis 25,0 % og 27,0 %. På trods af, at denne sektor som den første blev ramt af den økonomiske krise, havde nogle automobilvirksomheder tocifret vækst i F&U i det seneste år: Volkswagen (+20,4 %), Peugeot (+14,4 %) og Fiat (+14,1 %). Andre mindskede deres F&U–investeringer mærkbart, f.eks. Renault (-9,2 %), Daimler (-9,1 %), BMW (-8,9 %), Ford Motor (?2,7 %) og General Motors (-1,2 %).

Dette års resultattavle bekræfter, at virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energiteknologier, er meget aktive på F&U-området. De seks EU-virksomheder i denne sektor havde en imponerende vækst i F&U-investeringer i de seneste tre år (se figur 4).

Baggrund
EU-resultattavlen for virksomheders F&U-investeringer for 2009 indeholder oplysninger om F&U-investeringer i top 1000 for henholdsvis EU-virksomheder og andre virksomheder end EU-virksomheder inden for det seneste rapporteringsår. Den offentliggøres hvert år af Europa-Kommissionen.

Se også MEMO/09/503 – Spørgsmål og svar.