EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling

Tittel

EU R&D Scoreboard: The 2012 EU industrial R&D investment scoreboard

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Ny F&U-resultattavle: På trods af krisen investerer EU's topvirksomheder stadig i forskning og udvikling
I en tid, hvor den økonomiske og finansielle krise stadig raser, investerer EU-baserede topvirksomheder fortsat i forskning og udvikling (F&U) for at styrke deres konkurrenceevne. Deres F&U-investeringer steg med 8,9 % i 2011 mod 6,1 % i 2010. Således matcher de næsten den udvikling, der finder sted i USA (9 %), mens de ligger over gennemsnittet på verdensplan (7,6 %) og endog langt over de japanske virksomheders 1,7 %. Forsknings- og udviklingsintensive virksomheder har typisk en beskæftigelsesvækst, der ligger over gennemsnittet. Dette er de vigtigste resultater på Europa-Kommissionens 2012-resultattavle over virksomhedernes F&U-investeringer, der omfatter de største investorer i F&U på verdensplan. Top 50-listen omfatter 15 EU-virksomheder, 18 amerikanske og 12 japanske. Den japanske bilproducent Toyota topper listen, mens Volkswagen på tredjepladsen er den højest rangerende EU-virksomhed med en investering i F&U på 7,2 mia. EUR. Nyligt offentliggjorte tal fra Eurostat viser, at de samlede offentlige og private EU-investeringer i forskning voksede fra 2,01 % i 2010 til 2,03 % af BNP i 2011 . Dette skyldes især investeringer fra den private sektor.

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, siger: "Viden er alfa og omega for den europæiske konkurrenceevne, og EU-virksomhederne gør klar til kamp for vækst og beskæftigelse ved at øge deres investeringer i F&U. Vi skal nu sørge for at matche den private sektors ambitioner ved at øge investeringerne i forskning og udvikling på såvel nationalt som europæisk plan. EU's ledere bør sende et stærkt signal ved at godkende et ambitiøst budget for Horisont 2020 - vores nye program for forskning og innovation."

Resultattavlen viser, at USA med hensyn til virksomhedernes samlede investeringer stadig ligger foran EU (178,4 mia. EUR mod 144,6 mia. EUR), hvilket skyldes, at USA har et større antal højteknologiske virksomheder. I Top 100 findes de virksomheder, der har foretaget de største F&U-investeringer, i IKT-sektoren, herunder Huawei (48,4 %), Apple (36,3 %) og STMicroeleectronics (34,5 %). Andre virksomheder, der investeringsmæssigt er rykket højt op ad listen, er virksomheder i bil- og reservedelsindustrien, hvoraf nogle er baseret i EU - f.eks. BMW (21,6 %) og Renault (19,4 %).

I EU skyldes væksttallene i 2011 i vid udstrækning bilindustrien (16,2 % vækst), som tegner sig for de største investeringer i forskning og udvikling i EU (25 %). Virksomheder baseret Tyskland står for cirka en tredjedel af EU's samlede private F&U-investeringer og har øget deres investeringer med 9,5 %. Virksomheder i Det Forenede Kongerige og Frankrig, der også står for en stor del af den private forskning, har haft en vækst på henholdsvis 13,1 og 7,6 %.

Baggrund
Resultattavlen for 2012 bygger på 1500 udvalgte virksomheder, som er verdens topinvestorer i F&U, og hvis investeringer udgør næsten 90 % af det beløb, som alle virksomheder samlet set investerer i F&U på verdensplan. Resultattavlen måler den samlede værdi af virksomhedernes globale F&U-investeringer, som er finansieret ved egne midler, uanset hvor i verden den pågældende forsknings- eller udviklingsaktivitet finder sted. Ud af de 1500 virksomheder er 405 baseret i EU, 503 i USA, 296 i Japan og 296 i resten af verden, herunder Schweiz, Sydkorea, Kina og Indien samt 23 andre lande. Hvert enkelt land på resultattavlen investerede 35 mio. EUR eller derover i 2011.

Resultattavlens tal viser, at beskæftigelsesvæksten generelt er højere i forsknings- og udviklingsintensive sektorer. Den samlede beskæftigelse for en gruppe på 815 udvalgte virksomheder fra resultattavlen er vokset med 22,3 % i perioden fra 2003 til 2011, og væksten har været størst i de mest forsknings- og udviklingsintensive sektorer (36,1 %). Blandt de udvalgte EU-virksomheder har beskæftigelsesvæksten været særlig høj i de højteknologiske sektorer (38 %), mens der er i mellem- og lavteknologiske sektorer er tale om en vækst på henholdsvis 20 og 19 %.

En ny undersøgelse viser, at EU er et attraktivt sted for forskning og udvikling for virksomheder uden for EU, og at internationale F&U-investeringer er en vigtig kilde til øget beskæftigelse og konkurrenceevne i Europa. Især amerikanske virksomheder har øget deres F&U-investeringer i EU fra 12 mia. USD i 2000 til 23 mia. USD i 2008. Amerikanske virksomheder bruger ti gange flere midler på F&U i Europa end i Kina og Indien tilsammen. En nylig undersøgelse (IP/12/905) viser, at EU's topvirksomheder fremhæver de meget positive virkninger, som de offentlige F&U-investeringer har for den private forskning og udvikling, herunder skatteincitamenter, nationale tilskud, finansiel støtte fra EU og offentligt-private partnerskaber på både nationalt og EU-niveau.

Kommissionen har som del af sit budgetforslag for 2014-2020 fremlagt Horisont 2020 - det nye EU-rammeprogram for forskning og innovation. Kommissionen har foreslået et budget på 80 mia. EUR til fremme af forskning og innovation, så der kan skabes vækst og beskæftigelse. Det nuværende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) har et budget på 55 mia. EUR.

EU har som mål, at de samlede offentlige og private udgifter til forskning skal nå 3 % af BNP inden 2020. Denne nøgleindikator for Europa 2020-strategien vil snart blive suppleret af en innovationsindikator, der p.t. er under udarbejdelse.

Yderligere oplysninger, bl.a. om de 50 største virksomheder: MEMO/12/948

Flere oplysninger om resultattavlen for 2012 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard", undersøgelsen "EU Survey on R&D Investment Business Trends" og andre rapporter fra IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis)

Undersøgelse "Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact":
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=other-studies

Oplysninger om Horisont 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Yderligere oplysninger om flagskibsinitiativet "Innovation i EU":
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Nøkkelinformasjon