EUs kvikksølvstrategi

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet og EUs kvikksølvstrategi

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Miljørådet ba Kommisjonen i 2002 om å utarbeide en helhetlig strategi for kvikksølv, inkludert tiltak for å beskytte helse og miljø fra kvikksølvutslipp. Kommisjonen la frem strategien i januar 2005.

Bakgrunnen for strategien er bl.a. internasjonale aktiviteter under UNEP (Global Mercury Assessment) der en har hatt økt fokus på kvikksølv. I global sammenheng ser man at kvikksølv har de samme uønskede egenskapene som organiske miljøgifter (POPs), både med hensyn på effekter og global spredning. Kvikksølvutslippene globalt er økende, og EU står for en betydelig eksport av kvikksølv til det globale markedet.

EUs miljøvernministre fikk i 2002 seg forelagt en rapport fra Kommisjonen om utfasing av kvikksølv, spesielt i kloralkaliindustrien. Både internasjonale forpliktelser i OSPAR-konvensjonen og EUs eget system for regulering av industriutslipp legger opp til utfasing av kloralkalieproduksjon basert på kvikksølvteknologi de nærmeste årene. Dette vil medføre store utfordringer med henblikk på kvikksølvet som frigjøres fra denne industrien, og har vært en viktig årsak til at Rådet etterspør en samlet kvikksølvstrategi.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2005
Annen informasjon