IKT-infrastruktur til forskning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: IKT-infrastruktur til e-vitenskap

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1.1. Formålet med meddelelsen
Denne meddelelse sætter fokus på ikt-infrastrukturens [1] strategiske rolle som et afgørende aktiv og redskab i de europæiske politikker for forskning og innovation. Medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og forskersamfundet opfordres til at styrke og koordinere indsatsen for at fremme en ikt-infrastruktur, eller "e-infrastruktur", i verdensklasse for at bane vej for det 21. århundredes videnskabelige opdagelser.

1.2. Baggrund
Innovation - grundlaget for økonomisk udvikling - kræver hurtige videnskabelige fremskridt. Videnskaben selv bygger i stigende grad på et åbent grænseoverskridende samarbejde mellem forskere i hele verden. Desuden gør den intensiv brug af højkapacitetsdatakraft til modellering af komplekse systemer og bearbejdning af forsøgsresultater.

Nye forskningsmetoder, der udnytter avancerede datakraftressourcer, datasamlinger og videnskabelige instrumenter – med andre ord "e-videnskab" – vil sandsynligvis revolutionere den videnskabelige opdagelsesproces på samme måde som den "videnskabelige renæssance" [2], der dannede grundlag for den moderne videnskab. Det er afgørende, at Europa tager åbent imod dette grundlæggende paradigmeskift, for at den europæiske videnskabelige sektor kan bevare sit konkurrenceforspring og leve op til samfundets forventninger. For at fremme en hurtig overgang til e-videnskab har Europa-Kommissionen og medlemsstaterne foretaget betydelige investeringer i e-infrastruktur, blandt andet det europadækkende forskningsnet Géant [3], gridnet til e-videnskab, datainfrastruktur og supercomputeranlæg.

Imidlertid er der behov for en fornyet europæisk strategi, der kan skabe grundlag for banebrydende videnskab i 2020 og fremover. Denne strategi må omfatte tre hovedelementer: stræben efter førerskab på verdensplan inden for e-videnskab, etablering af e-infrastruktur som et vedvarende offentligt gode og udnyttelse af denne infrastruktur til at fremme innovation. Strategien kræver, at der tages et væsentligt skridt fremad, både hvad angår investeringernes type og intensitet, sammenkædningen mellem forsknings- og innovationspolitikkerne og koordineringen af medlemsstaternes og EU's strategier.

1 Informations- og kommunikationsteknologi.
2 M. B. Hall, The scientific renaissance, 1450-1630 ISBN 0486281159.
3 Géant-nettet giver forskere permanent adgang til en række tjenester på tværs af grænserne, der endnu ikke er tilgængelige på markedet (med hastigheder, der strækker sig fra 40 til 100 gigabit/s).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2009