Kommisjonens arbeidsprogram 2015

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Kommisjonens arbeidsprogram 2015 - en ny start

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission Work Programme 2015 A New Start

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.01.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons rapport 26.01.2015)

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015
Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 inneholder tiltak for å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting, inkludert en investeringspakke på 315 milliarder euro. EU-delegasjonens rapport tar for seg de viktigste sakene i arbeidsprogrammet.

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 beskriver hvilke saker Kommisjonen skal prioritere det kommende året. Som EUs utøvende organ er Kommisjonen en sentral premissleverandør og håndhever.

Programmet for 2015 består av 23 konkrete punkter som tar utgangspunkt i de ti politiske hovedprioriteringene kommisjonspresident Jean-Claude Juncker fremla sommeren 2014 før han ble valgt. Det berører bortimot alle politikkområder og har et gjennomgående fokus på økonomisk vekst, sysselsetting, investeringer og regulatorisk effektivisering. Det viktigste enkelttiltaket er opprettelsen av en investeringspakke på 315 milliarder euro.

Les rapporten om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015