Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne

Tittel

Overvåking av det indre markeds konsekvenser for forbrukerne: Andre utgave av resultattavlen for forbrukermarkedene

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.1.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. Den 29. januar 2008 vedtog Kommissionen meddelelsen "Overvågning af det indre markeds konsekvenser for forbrugerne: Scoreboard for forbrugermarkederne"3 og det tilhørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene4, den første udgave af resultattavlen. Initiativet til overvågning af, hvilke resultater det indre marked giver forbrugerne, stammer fra undersøgelsen af det indre marked5, hvor man efterlyste et samarbejde med EU-borgere, at der i politikkerne tages større hensyn til borgernes problemer, og at politikudformningen skal ske mere dokumenteret og styres af en bedre forståelse for de reelle resultater for forbrugerne.

2. I konklusionerne af 25. februar 2008 vedrørende undersøgelsen af det indre marked, som Det Europæiske Råd gav sin tilslutning til i konklusionerne af 13./14. marts 2008 udtalte Rådet (konkurrenceevne) "at de hilser Kommissionens planer om sammen med medlemsstaterne at udvikle en resultattavle for forbrugermarkedet og nye forbrugerprisdata … velkommen".

3. Den 18. november 2008 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning, der godkendte metoden og indikatorerne og efterlyste yderligere dokumentation om forbrugernes stilling, bl.a. med hensyn til viden og oplysningsniveau. I rapporten understreges også betydningen af et tæt samarbejde med medlemsstaterne og en viderebringelse af resultaterne til et større publikum.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2009
Annen informasjon