Samarbeidsrelasjoner mellom partene i arbeidslivet i Europa 2012

Tittel

Commission Staff Working Document: Industrial Relations in Europe 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.4.2013, dansk utgave)

Arbejdsmarkedsforhold: Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter under pres ifølge ny rapport
Den aktuelle økonomiske krise er en alvorlig udfordring for dialogen mellem arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter og regeringer ifølge en rapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag. Rapporten viser, at regeringernes seneste reformer ikke altid er foregået med en effektiv dialog mellem arbejdsmarkedets parter, hvilket medfører stadigt flere konflikter i forholdet mellem parterne i Europa.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "Den sociale dialog er under stigende pres i den aktuelle situation, hvor der er mindre makroøkonomisk efterspørgsel, skatteforøgelser og offentlige nedskæringer. Vi er nødt til at styrke arbejdsmarkedets parters rolle på alle niveauer, hvis vi skal ud af krisen og bevare fordelene ved den europæiske sociale model. En velstruktureret social dialog er også uundværlig for at klare de udfordringer, der ligger i den demografiske ændring, og for at opnå bedre arbejdsvilkår og større social samhørighed. Den sociale dialog skal styrkes i medlemsstaterne i Central- og Østeuropa, hvor den for øjeblikket er markant svagere."

Det er af afgørende betydning, at arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentanter ("arbejdsmarkedets parter") inddrages i offentlige reformer, da løsninger, der er opnået gennem social dialog, sædvanligvis er mere accepterede af samfundet, lettere at implementere i praksis og sjældnere forårsager konflikter. Aftaler med arbejdsmarkedets parter bidrager derfor til at sikre, at økonomiske og sociale reformer er stabile på lang sigt. En velstruktureret social dialog kan være med til at styrke Europas økonomiske modstandsdygtighed. Faktisk er lande, hvor der er en veletableret social dialog og stærke parter på arbejdsmarkedet, generelt de lande, hvor de økonomiske og sociale forhold er mere modstandsdygtige og under mindre pres. Den sociale dialogs potentiale for at løse problemer kan bidrage med at overvinde den aktuelle krise. Den nye rapport illustrerer, hvordan resultater fra den europæiske sociale dialog kan gøre en reel forskel for europæernes arbejdsliv, f.eks. for forbedret sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår.

På baggrund af de offentlige nedskæringer i mange medlemsstater fokuserer rapporten på forholdet mellem arbejdsmarkedets parter i den offentlige sektor: offentlig forvaltning, uddannelse og sundhedspleje. Regeringerne har prioriteret større effektivitet i omstruktureringer af den offentlige sektor. I nogle lande er den proces fortsat med en mere balanceret tilgang og begrænsede konflikter, idet muligheden for overenskomstmæssige løsninger mellem fagforeninger og den offentlige sektor bevares. Andre steder har de metoder, der blev valgt til at implementere beslutninger, ofte ikke omfattet en social dialog. Denne tendens er ikke begrænset til de lande, der modtager økonomisk støtte fra EU og Den Internationale Valutafond. Som følge heraf har skatteforøgelser og offentlige nedskæringer i mange medlemsstater udløst en bølge af arbejdsmarkedskonflikter og fremhævet omstridte reformtiltag, der foregik uden en social dialog.

Central- og Østeuropa
Rapporten giver også en grundig analyse af den sociale dialogs forhold i Central- og Østeuropa. Selv om der er store forskelle mellem landene i regionen, har de alle, med Slovenien som markant undtagelse, svage og fragmenterede institutioner på arbejdsmarkedet. Faktisk underminerer nogle reformer arbejdsmarkedets parters medvirken til at indføre ændringer. Rapporten viser, at det er yderst vigtigt at puste nyt liv i de nationale arbejdsmarkedsordninger med henblik på at fremme og genoprette konsensus for at sikre, at de igangværende økonomiske og sociale reformer er bæredygtige på lang sigt.

Andre områder, der undersøges i rapporten, omfatter inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i reformer af arbejdsløsheds- og pensionsordningerne og i overgangen til en økonomi, der er mere bæredygtig og mindre afhængig af fossile brændsler. I lande som Belgien, Frankrig, Nederlandene og Spanien blev fagforeningerne inddraget i pensionsreformerne, men andre steder har arbejdsmarkedets parter spillet en minimal rolle, hvilket har medført konflikter. Med hensyn til klimaændringer viser rapporten, at arbejdsmarkedets parter er mere aktive, og at de i stigende grad støtter den grønne dagsorden.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/325

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1856&furth...

Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

László Andors websted:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2013
Annen informasjon