Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av anerkjennelsen av Bureau Veritas SA - Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) - i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

(Draft) Commission Implementing Decision amending the recognition of Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on the common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) The latest list of organisations recognised on the basis of Regulation (EC) No 391/2009 was published as a notice 2015/C 162/06 in the Official Journal of the European Union . According to that list, Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) is the recognised entity in accordance with Regulation (EC) No 391/2009.

(2) The Commission was informed that, as of 1 January 2017, all activities of Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) falling under Regulation (EC) 391/2009 have been transferred to Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (a fully owned subsidiary of Bureau Veritas SA). As a result, the new relevant parent entity to which recognition should be granted is "Bureau Veritas Marine & Offshore SAS".

(3) The change in the identity of the relevant parent entity does not impact the capability of this organisation to comply with the requirements laid down in Regulation (EC) No 391/2009.

(4) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships,

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet