Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF og vedlegg II til beslutning 2003/467/EFmed hensyn til anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF med hensyn til anerkjenning av visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom og godkjenning av tiltaksprogrammet mot Aujeszkys sykdom

(Draft) Commission Implementing Decision amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Directive 91/68/EEC establishes the animal health conditions governing trade in the Union in ovine and caprine animals. It lays down the conditions whereby Member States or regions thereof may be recognised as officially free of brucellosis (B. melitensis) as regards ovine and caprine herds.

(2) Commission Decision 93/52/EEC provides that the regions of the Member States listed in Annex II thereto are recognised as officially free of brucellosis (B. melitensis) as regards ovine and caprine herds, in accordance with the conditions laid down in Directive 91/68/EEC.

(3) Spain has submitted to the Commission documentation demonstrating compliance for the Autonomous Community of Murcia, the Province of Toledo of the Autonomous Community of Castilla-La Mancha and the Provinces of Huelva, Sevilla and Cordoba of the Autonomous Community of Andalusia with the conditions laid down in Directive 91/68/EEC in order to be recognised as officially free of brucellosis (B. melitensis) as regards ovine and caprine herds.

(4) Following the evaluation of that supporting documentation, the Autonomous Community of Murcia, the Province of Toledo of the Autonomous Community of Castilla-La Mancha and the Provinces of Huelva, Sevilla and Cordoba of the Autonomous Community of Andalusia should be recognised as officially free of brucellosis (B. melitensis) as regards ovine and caprine herds.

(5) Annex II to Decision 93/52/EEC should therefore be amended accordingly.

(6) Directive 64/432/EEC applies to trade within the Union in bovine and porcine animals. It lays down the conditions whereby a Member State or a region thereof may be declared officially brucellosis-free as regards bovine herds.

(7) Article 2 of Commission Decision 2003/467/EC provides that regions of Member States listed in Chapter 2 of Annex II thereto are declared officially brucellosis-free as regards bovine herds.

(8) Spain has submitted to the Commission documentation demonstrating compliance for the Autonomous Community of Aragon and the Province of Leon of the Autonomous Community of Castilla Y Leon with the conditions laid down in Directive 64/432/EEC in order to be recognised as officially brucellosis-free regions as regards bovine herds.

(9) Following the evaluation of that supporting documentation, the Autonomous Community of Aragon and the Province of Leon of the Autonomous Community of Castilla Y Leon should be recognised as officially free of brucellosis as regards bovine herds.

(10) Annex II to Decision 2003/467/EC should therefore be amended accordingly.

(11) Article 10 of Directive 64/432/EEC provides that where a Member State considers that its territory or part thereof is free of Aujeszky’s disease, it should present appropriate supporting documentation to the Commission. It also provides that additional guarantees may be required for intra-Union trade in porcine animals.

(12) Article 9 of Directive 64/432/EEC provides that a Member State, which has a compulsory national control programme for Aujeszky’s disease for part of its territory, may submit its programme to the Commission for approval. It also provides that additional guarantees may be required for intra-Union trade in porcine animals.

(13) Commission Decision 2008/185/EC lays down additional guarantees for movements of pigs between Member States. Those guarantees are linked to the classification of the Member States or regions thereof according to their disease status for Aujeszky’s disease.

(14) Annex I to Decision 2008/185/EC lists the Member States or regions thereof free of Aujeszky’s disease.

(15) Italy has submitted to the Commission documentation demonstrating compliance for the Region of Friuli Venezia Giulia with the conditions laid down in Decision 2008/185/EC in order to be recognised as free of Aujeszky’s disease.

(16) Following the evaluation of that supporting documentation, the Region of Friuli Venezia Giulia should be recognised as free of Aujeszky’s disease

(17) Annex I to Decision 2008/185/EC should therefore be amended accordingly.

(18) Annex II to Decision 2008/185/EC lists the Member States or regions thereof where approved national control programmes for the eradication of Aujeszky’s disease are in place.

(19) Italy has submitted to the Commission supporting documentation for the approval of its control programmes for the eradication of Aujeszky’s disease for the regions of Piemonte and Umbria and for these regions to be duly listed in Annex II to Decision 2008/185/EC.

(20) Following the evaluation of that supporting documentation, the control programmes for the eradication of Aujeszky’s disease for the regions of Piemonte and Umbria should be approved.

(21) Annex II to Decision 2008/185/EC should therefore be amended accordingly.

(22) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet