Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Commission Regulation (EU) No 142/2011 lays down implementing rules for Regulation (EC) No 1069/2009, including requirements concerning commercial documents and traceability of animal by-products and derived products.

(2) Pursuant to Article 21 of Regulation (EC) No 1069/2009, each consignment of animal by-products and derived products is to be accompanied during transportation by a commercial document drawn up in accordance with the model set out in Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 and completed by the operator.

(3) The competent authority of the Member State of origin is to notify the dispatch of animal by-products and derived products subject to Article 48(3) of Regulation (EC) No 1069/2009 to the competent authority of the Member State of destination by means of the integrated computerised veterinary system (TRACES) introduced by Commission Decision 2004/292/EC .

(4) For the purpose of efficient official controls at the place of destination, operators involved in the dispatch of consignments subject to Article 48(3) of Regulation (EC) No 1069/2009 should only be allowed to choose the place of destination from lists of approved or registered establishments and plants integrated in TRACES, and not from lists of registered operators also integrated in TRACES.

(5) Regulation (EU) No 142/2011 should therefore be amended to include requirements for the harmonised lists of approved or registered establishments and plants and provide that harmonised and up-to-date lists are entered in or accessible by TRACES. A new Article should therefore be added to Chapter VI of Regulation (EU) No142/2011.

(6) Harmonisation of lists in or accessibility by TRACES may present an administrative burden for competent authorities in Member States. Competent authorities should therefore have an appropriate transitional period for the implementation of the new provisions.

(7) Article 30 of Regulation (EU) No 142/2011 should not apply in case of specific movements of animal by-products and derived products between territories of the Russian Federation referred to in Article 29 of that Regulation and in case of specific transit through Croatia of animal by-products and derived products coming from Bosnia and Herzegovina and destined to third countries referred to in Article 29a of that Regulation. The specific requirements for the movements and transits laid down in the aforementioned Articles provide for an appropriate level of protection of public and animal health and thus allow for a derogation from the listing of establishments and plants of origin in TRACES.

(8) Article 30 of Regulation (EU) No142/2011 should therefore be amended accordingly.

(9) Pursuant to Article 21(2) of Regulation (EC) No 1069/2009, operators are to ensure that animal by-products and derived products are accompanied during transport by a commercial document. In order to prevent the use of certain animal by-products and derived products in the production chain of feed for farmed animals, the activities of registered traders responsible for arranging transport should be clarified and made more transparent for the purpose of official controls. The model of the commercial document that is to accompany the aforementioned animal by-products and derived products should be adapted in order to provide for the necessary information.

(10) Certain animal by-products and derived products laid down in Article 48(3) of Regulation (EC) No1069/2009 are subject to channelling procedures. Operators and competent authorities should ensure that, where storage is required, such animal by-products or derived products always arrive to a storage plant registered in accordance with Article 23(1)(a) of Regulation (EC) No1069/2009, an establishment or plant approved in accordance with Article 24(1) of that Regulation or arrive at the destination set out in Article 24(1)(j)(i) to (iv) thereof. It is therefore necessary to adapt the model of commercial document to the requirements laid down in Article 48(3) of Regulation (EC) No1069/2009.

(11) The duration of transport between the place of origin and the place of destination should be limited to 15 working days to ensure the traceability of consignments. Should a consignment not arrive at the place of destination within this period, all involved competent authorities are to identify the location of such consignment immediately.

(12) Several new commodities are subject to trade between Member States. The Commercial document should be revised to list those new commodities accordingly.

(13) Annex VIII to Regulation (EU) No 142/2011 should therefore be amended accordingly.

(14) The dispatch to other Member States of animal by-products and derived products referred to in Article 48(1) of Regulation (EC) No 1069/2009 must be authorised in advance by the competent authority of the Member State of destination upon application by the operator. Annex XVI to Regulation (EU) No 142/2011 sets out a standard format for the authorisation of the dispatch of animal by-products and derived products to another Member State. That format should be amended to include information on the authorised destination of derived products and the authorised users of animal by-products or derived products. Authorisation of those animal by-products and derived products in one Member State does not preclude a refusal of such dispatch by the competent authorities in other Member States. The standard format for the authorisation should be introduced in TRACES and electronically link to the commercial document used for the authorised consignment s of animal by-products or derived products in order to prevent generation of the commercial document without a complete application form approved by the competent authority at the place of destination.

(15) Annex XVI to Regulation (EU) No 142/2011 should be amended accordingly.

(16) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.06.2019
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet