Bruk av visse fargestoffer i aromatisk modnet ost

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring og korrigering av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse fargestoffer i aromatisk modnet ost

(Draft) Commission Regulation amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain colours in flavoured ripened cheese

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet