Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om motstandsevne mot vindbelastning for utvendige persienner og markiser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 angående fastsettelse av yteevneklasser med hensyn til motstandsevne mot vindbelastning for utvendige persienner og markiser

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 March supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to resistance to wind load for external blinds and awnings

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den europæiske standard EN 13561 for udvendige afskærmninger af vinduer og døreblev oprindeligt vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) i 2004 og ændret i 2008. Den indeholder fire ydeevneklasser for udvendige afskærmninger af vinduer og døre, navnlig i forbindelse med disse produkters modstandsevne mod vindlast.

(2) De klasser, der er fastsat i standard EN 13561, er ikke tilstrækkelige for alle de produkter, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet. De seneste produkter har en højere modstandsevne mod vindlast end tidligere. Anvendelsen af de eksisterende klasser kan i nogle tilfælde medføre sikkerhedsproblemer forbundet med fastgørelsen af produkterne.

(3) Det er derfor nødvendigt at tilføje yderligere tre ydeevneklasser for modstandsevne mod vindlast til klassifikationen i standard EN 13561. Det er også nødvendigt at differentiere anvendelsen af klasser blandt de pågældende underfamilier af produkter, der er omfattet af denne standard, navnlig for knækarmsmarkiser, udvendige afskærmninger med dug, der kører i lodrette styreskinner, og pergolamarkiser.

(4) I overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) nr. 305/2011 kan ydeevneklasser for så vidt angår en væsentlig egenskab ved byggevarerne oprettes af Kommissionen eller et europæisk standardiseringsorgan på grundlag af et revideret mandat fra Kommissionen. Da der er behov for hurtigst muligt at fastsætte yderligere ydeevneklasser, bør de nye ydeevneklasser fastsættes af Kommissionen. I overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i nævnte forordning skal disse klasser anvendes i harmoniserede standarder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet