Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, opposisjonsprosedyren, endringer i produktspesifikasjoner, kansellering av beskyttelsen, bruk av symbol og kontroll

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration, use of symbol and control

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 11.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.2.2021

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.1.2021)

Ordning for fødevarekvalitet – beskyttelse af spiritus, der er fremstillet i et bestemt land eller en bestemt region (nærmere regler)

Om dette initiativ

EU's regler beskytter produkter, der er fremstillet i et bestemt land eller en bestemt region ("geografisk betegnelse") for at hjælpe forbrugerne med at have tillid til og skelne mellem kvalitetsprodukter. Dette initiativ fastsætter yderligere regler for markedsføring af spiritus med en geografisk betegnelse.

Reglerne dækker:

• ansøgning om beskyttelse af en geografisk betegnelse

• ændring af en varespecifikation

• annullering af og indsigelse mod en geografisk betegnelse

• de symboler, der anvendes i forbindelse med beskyttede produkter

• officielle inspektioner.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 11 januar 2021 - 08 februar 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)227435

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
11.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet