Det europeiske legemiddelbyrået: flytting til Amsterdam

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 vedrørende lokaliseringen av Det europeiske legemiddelbyrået

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, engelsk utgave)

(1) In the context of the United Kingdom's notification on 29 March 2017 of its intention to leave the Union, pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union, the other 27 Member States, meeting in the margins of the General Affairs Council (‘Article 50’), selected Amsterdam, the Netherlands, as the new seat of the European Medicines Agency.

(2) Having regard to Article 50(3) of the Treaty on European Union, the European Medicines Agency should take its new seat as from the date on which the Treaties cease to apply to the United Kingdom or from 30 March 2019, whichever is the earlier.

(3) To ensure the proper functioning of the European Medicines Agency in its new location, a headquarters agreement should be concluded before the European Medicines Agency takes up its new seat.

(4) To give the European Medicines Agency sufficient time to relocate, this Regulation should enter into force as a matter of urgency.

(5) Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council should therefore be amended accordingly

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2017
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet