Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til lokaliseringen av Det europeiske legemiddelkontoret

Regulation (EU) 2018/1718 of 14 November 2018 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.12.2018)

Sammendrag av innhold

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
På grunn av Storbritannias meddelelse av 29. mars 2017 om å tre ut av EU besluttet de andre 27 medlemsstatene under møte i Rådet 20. november 2017 at Det Europeiske legemiddelbyrået som har vært lokalisert i London skal være lokalisert i Amsterdam. I tråd med artikkel 50 i TFEU skal Det Europeiske legemiddelbyrået skal dette gjelde fra 30. mars 2019.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.11.2018
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019
Annen informasjon

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet