Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til ajourføring av de årlige, månedlige og kortfristede månedlige energistatistikker

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(2) Energistatistikkerne skal løbende udvikles på grund af de hastige teknologiske fremskridt, udviklingen i Unionens energipolitikker og vigtigheden af, at Unionens mål og overvågningen af fremskridtene med at nå dem baseres på officielle energidata. Det er derfor nødvendigt regelmæssigt at ajourføre den europæiske ramme for indberetning af energistatistikker for at afspejle stigende eller ændrede behov.

(3) Kommissionen har identificeret en række aspekter af de årlige, månedlige og kortsigtede månedlige energistatistikker, som skal ajourføres. Disse aspekter indebærer navnlig en større detaljeringsgrad i statistikkerne over det endelige energiforbrug i industrien, begrebsmæssige tilpasninger af definitionerne for handel med naturgas for at opnå bedre konsistens, gøre indberetningen af visse data obligatorisk og øge rettidigheden af den månedlige indsamling af data vedrørende kul og elektricitet. Kommissionen og medlemsstaterne har drøftet og indgået aftale om en række tekniske aspekter, heriblandt anvendelsesområde, gennemførlighed, produktionsomkostninger, fortrolighed og indberetningsbyrden for medlemsstaterne.

(4) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet