EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning

Tittel

Kommisjonsbeslutning av 11. april 2017 om finansiering av Pilotprosjektet for forsvarsforskning og bruk av enhetskostnader for året 2017

Commission Decision of 11 April 2017 on the financing of the 'Preparatory action on Defence research' and the use of unit costs
for the year 2017

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Program eller byrå:
Program

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt.7.2017. Omtalen inneholder lenker til andre dokumenter og nettsteder).

Nytt europeisk forsvarsfond – skal Norge med?

Denne uken lanserte Europakommisjonen Det europeiske forsvarsfondet. Norge har som eneste ikke-EU-land fått være med i forløperen til fondet – og regjeringen har varslet at avtalen skal inn i EØS-avtalens protokoll 31.

Samme dag som et refleksjonsnotat om utviklingen av forsvarssamarbeidet ble lagt fram ble også Det europeiske forsvarsfondet lansert. Forsvarsfondet har to hovedformål:

• Forskning: tilby direkte finansiering av forskning i innovative forsvarsprodukter og –teknologier via EU-budsjettet.

• Innkjøp og utvikling:Gi mulighet for felles innkjøp og utvikling av viktig utstyr og teknologi. For eksempel kan EU-landene i fellesskap investere i droneteknologi for å redusere kostnadene. Det vises til at medlemslandene kan spare opptil 30 prosent av årlige forsvarsutgifter ved å samle innkjøpene.

I meddelelsen om Det europeiske forsvarsfondet vises det til at man allerede har startet arbeidet med finansiering av forskningsdelen, gjennom det såkalte Preparatory Action on Defence Research. Et pilotprosjekt Preparatory Action (PA) er lansert. Dette er første gang EU bidrar finansielt til forsvarsforskning.

På møtet i Europautvalget 3. mai, sa statsråd Frank Bakke-Jensen at Norge som eneste ikke-medlem har fått mulighet til å delta, og at PA innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, om samarbeid på områder utenfor de fire friheter: «Deltakelse i programmet vil øke norsk erfaring, kompetanse og konkurransedyktighet på det europeiske forsknings- og forsvarsmarkedet i framtida, inkludert eventuelle framtidige midler til forsvarsforskning i EU», sa statsråden på møtet.

Pilotprosjektet for forskning (PA) har et budsjett på 90 millioner euro fram til 2019. Den delen av fondet som gjelder felles innkjøp skal få 500 millioner euro fram til 2020. Deretter foreslås det, som en del av EUs nye budsjett for perioden 2021-2027, å bruke 500 millioner euro i året på forskning og en milliard euro i året på felles innkjøp. De reelle investeringene vil bli større, siden EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet. Ifølge Svenska Dagbladet meldte 19 EU-land, ikke Sverige, interesse for å delta i fondet, da ministrene diskuterte spørsmålet i mai.