Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om å endre beslutning 445/2014/EU om etableringen av en ordning for Europeiske kulturhovedsteder i perioden 2020 til 2033

Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 14.6.2017)

Europæiske kulturhovedstader 2020-2033

Hvert år kan to medlemslande udpege en by som vært for europæisk kulturhovedstad, og for første gang kan EFTA/EØS-lande deltage i programmet en gang hvert tredje år.

Formålet med de europæiske kulturhovedstæder er at sikre og promovere kulturernes rigdomme og forskelligheder og fremme borgernes følelse af kulturelt sammenhold. Kulturprogrammet og de kulturelle investeringer, der følger med årets kulturhovedstad, kan bidrage til genopbygning og langsigtet bæredygtig udvikling af byerne.

Udvælgelse af europæisk kulturhovedstad

Seks år før et medlemsland er vært for europæisk kulturhovedstad, arrangerer det en konkurrence for at udvælge en by. Et panel af uafhængige europæiske og nationale eksperter laver den første liste over potentielle kandidatbyer. I konkurrencens anden del vurderer panelet de enkelte emner og vælger en by i hvert land, baseret på et kulturprogram, som er specielt udtænkt til den by. Kulturprogrammet bør have en stærk europæisk dimension og være en del af en langsigtet strategi med bæredygtig indflydelse på den lokale økonomi, kultur og sociale udvikling.

Den foreløbige aftale med Rådet og Kommissionen blev godkendt med 606 stemmer for, 54 imod og 6 undladelser.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kulturdepartementet