EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 om endring av vedtak 2009/607/EF hva gjelder gyldighetsperioden av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til harde gulv- og veggbelegg

Commission Decision (EU) 2017/2076 of 7 November 2017 amending Decision 2009/607/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hard coverings

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Gyldighedsperioden for de eksisterende miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til hårde belægninger og beklædninger og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2009/607/EF , udløber den 30. november 2017. Der er foretaget en vurdering, som bekræfter, at de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2009/607/EF, fortsat er relevante og formålstjenlige. Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og kravene til vurdering og verifikation bør derfor forlænges.

(2) Beslutning 2009/607/EF bør derfor ændres.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
Opphører å gjelde
30.06.2021
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet