EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/295/EU av 17. juni 2013 om endring av beslutning 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/543/EF, 2009/544/EF, 2009/563/EF, 2009/564/EF, 2009/567/EF, 2009/568/EF, 2009/578/EF, 2009/598/EC, 2009/607/EF, 2009/894/EF, 2009/967/EF, 2010/18/EF og 2011/331/EU for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter

Commission Decision 2013/295/EU of 17 June 2013 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/543/EC, 2009/544/EC, 2009/563/EC, 2009/564/EC, 2009/567/EC, 2009/568/EC, 2009/578/EC, 2009/598/EC, 2009/607/EC, 2009/894/EC, 2009/967/EC, 2010/18/EC and 2011/331/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter uløper i 2013. Det er behov for å forlenge gyldigheten av disse kriteriene. Kommisjonsdirektiv 2013/295/EU forlenger gyldigheten av følgende kriterier i:

Beslutning 2006/799/EF om jordforbedringsmidler ("soil improvers") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 6.

Beslutning 2007/64/EF om vekstmedier ("growing media") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 5.

Beslutning 2009/300/EF om fjernsynsapparater forlenges gyldigheten til og med 31. oktober 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/543/EF om utendørs maling og lakk forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/544/EF om innendørs maling og lakk forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/563/EF om fottøy forlenges gyldigheten til og 30. juni 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/564/EF om campingplasstjenester forlenges gyldigheten til og med 30. november 2015, jf. artikkel 4.

Beslutning 2009/567/EF om tekstilprodukter forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/568/EF om husholdningspapir ("tissue paper") forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/578/EF om turistinnkvartering ("tourist accommodation") forlenges gyldigheten til og med 30. november 2015, jf. artikkel 4.

Beslutning 2009/598/EF om sengemadrasser forlenges gyldigheten til og med 30. juni 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/607/EF om harde gulvbelegg ("hard coverings") forlenges gyldigheten til og med 30. november 2017, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/894/EF om møbler av tre forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 3.

Beslutning 2009/967/EF om gulvtepper forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2010/18/EF om tregulv forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2015, jf. artikkel 3.

Beslutning 2011/331/EU om lyskilder ("light sources") forlenges gyldigheten til og med 31. desember 2014, jf. artikkel 3.

Stiftelsen miljømerking ser forlengelsene av gyldighetene av kriteriene som akseptable og greie.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. I dette tilfelllet er det kun tale om forlengelse av gyldigheten av kriteriene.

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 17. juni 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 19. juni 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen 8. november 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2013
Anvendelsesdato i EU
09.07.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 391-393
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0295
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro