Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017 om etablering av referanseåret og programmet for statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008

Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommissionen fastsætte et referenceår. Den af hver medlemsstat valgte referencedato for data vedrørende folke- og boligtællingerne, der skal indberettes til Kommissionen, bør ligge inden for dette år.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommissionen vedtage et program for de statistiske data og metadata, som skal indberettes til Kommissionen i forbindelse med folke- og boligtællingerne.

(3) For at sikre, at folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne er sammenlignelige, og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter for hele EU bør alle medlemsstater anvende samme program.

(4) Især er det nødvendigt at fastlægge indholdet af, formatet for og strukturen af hyperkubusser, som bør være ens i alle medlemsstater, de specielle celleværdier og flag/markører, som medlemsstaterne kan anvende i hyperkubusserne, samt metadata vedrørende variablerne.

(5) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 201../…[reference to Regulation on topics and breakdowns] fastlægges de tekniske specifikationer for tællingsvariablerne og for opdelingerne heraf, som anvendes i forbindelse med de data, som skal indberettes til Kommissionen for referenceåret 2021.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.04.2017
Anvendelsesdato i EU
11.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet