Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/212 av 13. desember 2017 om endring av delegert forordning 2016/1675 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 hva gjelder oppføring av Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia i tabellen i punkt I i vedlegget

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/212 of 13 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Sri Lanka, Trinidad and Tobago and Tunisia to the table in point I of the Annex

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.2.2018

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
02.03.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet