Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, copper compounds, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin and zoxamide

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Part A of the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 sets out the active substances deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009.

(2) The approval periods of the active substances mecoprop-p, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin and zoxamide were last extended by Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2016 . The approval periods of those substances will expire on 31 January 2018.

(3) The approval periods of the active substances chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb and metiram were extended by Commission Implementing Regulation (EU) No 762/2013 . The approval periods of those substances will expire on 31 January 2018.

(4) The approval periods of the active substances clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid were extended by Commission Implementing Regulation (EU) No 1136/2013 . The approval periods of those substances will expire on 31 January 2018.

(5) The approval period of the active substance copper compounds was extended by Commission Implementing Regulation (EU) No 85/2014 . The approval period of the substance will expire on 31 January 2018.

(6) Applications for the renewal of the approval of the substances referred to in recitals 2 to 5 were submitted in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012 .

(7) Due to the fact that the assessment of the substances has been delayed for reasons beyond the control of the applicants, the approvals of those active substances are likely to expire before a decision has been taken on their renewal. It is therefore necessary to extend their approval periods.

(8) In view of the aim of the first paragraph of Article 17 of Regulation (EC) No 1107/2009, as regards cases where the Commission will adopt a Regulation providing that the approval of an active substance referred to in the Annex to this Regulation is not renewed because the approval criteria are not satisfied, the Commission will set the expiry date at the same date as before this Regulation or at the date of the entry into force of the Regulation providing that the approval of the active substance is not renewed, whichever date is later. As regards cases where the Commission will adopt a Regulation providing for the renewal of an active substance referred to in the Annex to this Regulation, the Commission will endeavour to set, as appropriate under the circumstances, the earliest possible application date.

(9) Taking into account that the approvals of the active substances expire on 31 January 2018, this Regulation should enter into force as soon as possible.

(10) Implementing Regulation (EU) No 540/2011 should therefore be amended accordingly.

(11) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet