Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 av 12. desember 2017 om fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) …/... of XXX renewing the approval of the active substance glyphosate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017

Foto: Pixabay

EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 24.10.2017)

MEP’er vil have glyphosat fuldstændigt udfaset ved udgangen af 2022

• Forbyd brug i husholdninger med det samme og i landbruget inden udgangen af 2022

• Kommissionens risikovurderinger skal offentliggøres

• EU-landene stemmer om at forny tilladelsen til brug af glyphosat onsdag

Parlamentet støttede tirsdag et totalt forbud mod herbicider, der indeholder stoffet glyphosat. Forbuddet bør træde i kraft senest i december 2022, men allerede nu bør brugen begrænses.

Parlamentet er imod Kommissionens forslag om at forny godkendelsen af det kontroversielle stof glyphosat i yderligere 10 år. I stedet mener MEP’erne, at EU bør planlægge en udfasning af stoffet. Udfasningen bør begynde med et forbud mod at benytte glyphosat i husholdninger samt i landbrugsøjemed, såfremt andre alternativer (såkaldte integrerede skadedyrsbekæmpelsessystemer) er tilstrækkelige for ukrudtsbekæmpelsen.

Glyphosat bør desuden forbydes fuldstændigt i EU fra den 15. december 2022, siger MEP’erne.

Bekymring over den videnskabelige evaluering af stoffet

EU’s risikovurdering, som blev udført, før licensen blev fornyet, var kontroversiel, eftersom FN’s agentur for kræftforskning og EU’s agenturer for fødevaresikkerhed og kemikalier nåede frem til forskellige konklusioner vedrørende sikkerheden af stoffet.

Dertil kommer offentliggørelsen af de såkaldte ”Monsanto Papers” - interne dokumenter fra virksomheden Monsanto, som blandt andet producerer Roundup®, hvor glyphosat er det primære aktivstof. Ifølge MEP’erne har disse dokumenter sået tvivl om troværdigheden af nogle af de studier, som blev brugt i EU’s evaluering af sikkerheden af stoffet.

EU’s godkendelsesprocedure, herunder også den videnskabelige evaluering af stoffer såsom glyphosat, bør udelukkende baseres på offentliggjorte, peer-evaluerede og uafhængige undersøgelser, som er bestilt af kompetente offentlige myndigheder, mener MEP’erne. De relevante EU-agenturer bør derfor styrkes for at sikre, at dette sker fremover.

Næste skridt

Den ikke-bindende beslutning blev vedtaget med 355 stemmer for og 204 imod. 111 undlod at stemme. EU’s medlemslande stemmer på onsdag om Kommissionens forslag om at forny tilladelsen til glyphosat.

Et europæisk borgerinitiativ, som opfordrer til et forbud mod stoffet, har modtaget mere end en million underskrifter på mindre end et år. Parlamentet afholder derfor en offentlig høring om emnet i november.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
16.12.2017
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet