Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning vedrørende forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

(Under development) Commission Implementing Regulation renewing the approval of the active substance glyphosate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Avstemning i EUs ekspertkomite 9.11.2017 uten kvalifisert flertall.

Foto: Pixabay

EUs ekspertkomite med representanter for medlemslandene kom heller ikke 9. november til enighet om forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat, som løper ut 15. desember. Kommisjonen sender nå saken til en appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på høyere, politisk nivå. Kommisjonen foreslo i siste omgang en forlengelse på fem år basert på en positiv innstilling fra EUs matsikkerhetsbyrå. Europaparlamentet har på sin side oppfordret medlemslandene til å vedta en total utfasing av glyfosat ved utgangen av 2022. Parlamentet mener Kommisjonen også burde ha tatt hensyn til uttalelser fra institusjoner som har inntatt en mer kritisk holdning til bruk av glyfosat og som anser at bruk av kjemikaliet innebærer en mulig kreftfare for mennesker.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 24.10.2017)

MEP’er vil have glyphosat fuldstændigt udfaset ved udgangen af 2022

• Forbyd brug i husholdninger med det samme og i landbruget inden udgangen af 2022

• Kommissionens risikovurderinger skal offentliggøres

• EU-landene stemmer om at forny tilladelsen til brug af glyphosat onsdag

Parlamentet støttede tirsdag et totalt forbud mod herbicider, der indeholder stoffet glyphosat. Forbuddet bør træde i kraft senest i december 2022, men allerede nu bør brugen begrænses.

Parlamentet er imod Kommissionens forslag om at forny godkendelsen af det kontroversielle stof glyphosat i yderligere 10 år. I stedet mener MEP’erne, at EU bør planlægge en udfasning af stoffet. Udfasningen bør begynde med et forbud mod at benytte glyphosat i husholdninger samt i landbrugsøjemed, såfremt andre alternativer (såkaldte integrerede skadedyrsbekæmpelsessystemer) er tilstrækkelige for ukrudtsbekæmpelsen.

Glyphosat bør desuden forbydes fuldstændigt i EU fra den 15. december 2022, siger MEP’erne.

Bekymring over den videnskabelige evaluering af stoffet

EU’s risikovurdering, som blev udført, før licensen blev fornyet, var kontroversiel, eftersom FN’s agentur for kræftforskning og EU’s agenturer for fødevaresikkerhed og kemikalier nåede frem til forskellige konklusioner vedrørende sikkerheden af stoffet.

Dertil kommer offentliggørelsen af de såkaldte ”Monsanto Papers” - interne dokumenter fra virksomheden Monsanto, som blandt andet producerer Roundup®, hvor glyphosat er det primære aktivstof. Ifølge MEP’erne har disse dokumenter sået tvivl om troværdigheden af nogle af de studier, som blev brugt i EU’s evaluering af sikkerheden af stoffet.

EU’s godkendelsesprocedure, herunder også den videnskabelige evaluering af stoffer såsom glyphosat, bør udelukkende baseres på offentliggjorte, peer-evaluerede og uafhængige undersøgelser, som er bestilt af kompetente offentlige myndigheder, mener MEP’erne. De relevante EU-agenturer bør derfor styrkes for at sikre, at dette sker fremover.

Næste skridt

Den ikke-bindende beslutning blev vedtaget med 355 stemmer for og 204 imod. 111 undlod at stemme. EU’s medlemslande stemmer på onsdag om Kommissionens forslag om at forny tilladelsen til glyphosat.

Et europæisk borgerinitiativ, som opfordrer til et forbud mod stoffet, har modtaget mere end en million underskrifter på mindre end et år. Parlamentet afholder derfor en offentlig høring om emnet i november.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet