Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyelse av godkjenningen av organisk selen produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og nr. 634/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/804 of 17 May 2019 concerning the renewal of the authorisation of organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species and repealing Regulations (EC) No 1750/2006 and No 634/2007

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Regulation (EC) No 1831/2003 provides for the authorisation of additives for use in animal nutrition and for the grounds and procedures for granting and renewing such authorisation.

(2) The organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 was authorised for 10 years as a feed additive for all animal species by Commission Regulation (EC) No 1750/2006 . Selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 was authorised for 10 years as a feed additive for all animal species by Commission Regulation (EC) No 634/2007 .

(3) In accordance with Article 14 of Regulation (EC) No 1831/2003, applications were submitted for the renewal of the authorisation of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives for all animal species, requesting those additives to be classified in the additive category ‘nutritional additives’. Those applications were accompanied by the particulars and documents required under Article 14(2) of Regulation (EC) No 1831/2003.

(4) The European Food Safety Authority (‘the Authority’) concluded in its opinions of 5 July 2018 and 28 November 2018 that the applicants have provided data demonstrating that the additives comply with the conditions of authorisation under the proposed conditions of use. The Authority confirmed its previous conclusions that the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and the selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 do not have adverse effects on animal health, consumer safety or the environment. It also stated for the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 capacities to be a respiratory sensitizer and hazardous upon inhalation, and for selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 capacities to be an eye and mucosae irritant, and a skin and respiratory sensitizer. Therefore, the Commission considers that appropriate protective measures should be taken to prevent adverse effects on human health, in particular as regards the users of the additive. The Authority Finally, the Authority recommends changing the denomination of the additives.

(5) It is appropriate to update the methods of analysis for selenium and selenomethionine based on the respective recent reports of the Reference Laboratory set up by Regulation (EC) No 1831/2003.

(6) The assessment of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 shows that the conditions for authorisation, as provided for in Article 5 of Regulation (EC) No 1831/2003, are satisfied. Accordingly, the authorisation of those additives should be renewed as specified in the Annex to this Regulation.

(7) As a consequence of the renewal of the authorisations of the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as feed additives under the conditions laid down in the Annex to this Regulation, Regulations (EC) No 1750/2006 and No 634/2007 should be repealed.

(8) Since safety reasons do not require the immediate application of the modifications to the conditions of authorisation for the organic form of selenium produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 and for selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, it is appropriate to allow a transitional period for interested parties to prepare themselves to meet the new requirements resulting from the renewal of the authorisation.

(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet