Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1865 av 6. juni 2019 om retting av den rumenske versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1865 of 6 June 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den rumænske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/352indeholder en fejl i bilag XVII, del F, punkt 2, litra g), så en sætning har den modsatte mening.
(2) Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.06.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet