Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/815 av 12. mai 2017 om endring av forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke sikkerhetstiltak i luftfarten

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/815 of 12 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Erfaringerne med anvendelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 har vist, at der er behov for at foretage mindre ændringer af gennemførelsesbestemmelserne for visse fælles grundlæggende normer. De ændringer, der er foreslået i bilaget, medfører ikke nogen væsentlige nye krav, men letter den praktiske gennemførelse af EU's luftfartssikkerhedsforanstaltninger og er baseret på bidrag fra medlemsstaterne og berørte parter i luftfartssikkerhedsbranchen.

(2) Visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger bør afklares, harmoniseres eller forenkles for at forbedre den juridiske klarhed, standardisere den fælles fortolkning af lovgivningen og yderligere sikre den bedst mulige gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(3) Ændringerne vedrører gennemførelsen af et begrænset antal foranstaltninger i forbindelse med lufthavnssikkerhed, flysikkerhed, screening af væsker, spray og geléer, indtjekket bagage, fragt og post, forsyninger til flyvningen, ansættelse og uddannelse af personale og sikkerhedsudstyr.

(4) Efter denne forordnings ikrafttræden bør det være forbudt for sikkerhedsgodkendte fragtagenter at udpege yderligere registrerede befragtere, som anbefalet ved brev 16/85 fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Registrerede befragtere, der blev udpeget inden denne forordnings ikrafttræden, bør, før de mister deres status senest den 30. juni 2021, have mulighed for at blive sikkerhedsgodkendte fragtagenter eller kendte befragtere.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.05.2017
Anvendelsesdato i EU
01.06.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet