Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff til fôr til purker, diende smågris og hunder (innehaver av tillatelsen er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

Draft Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 15544) as a feed additive for sows, suckling piglets and dogs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder utvidet godkjenning av preparat av bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekeksniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Produktet inneholder levende celler av Bacillus subtilis. Preparatet er fra før godkjent for slaktekylling (forordning (EU) nr. 1444/2006), avvent smågris (forordning (EU) nr. 333/2010), div fjørfearter (forordning (EU) nr. 184/2011), verpehøns og akvariefisk (forordning (EU) nr. 2016/897). Det er nå søkt godkjent for purker, diende smågris og hund. Det er gitt minsteinnhold. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 13.12.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet