Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of disodium 5'-ribonudeotides, disodium 5'- guanylate, disodium 5'-inosinate as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av 3 nukleotider som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er søkt godkjent i kategorien «Sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer» for alle dyrearter. Disse smaksstoffene er tilstede i naturen som byggesteiner i DNA og RNA, og er godkjent til bruk som smaksstoff i mat. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet