Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/455 av 15. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) pg Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) som fôrtilsetningsstoff til hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/455 of 15 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) and Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) as feed additives for dogs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2017. EØS-notat offentliggjort 15.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning for et preparat bestående av tre Lactobacillus-stammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Teknologiske tilsetningsstoffer” I gruppen konserveringsmidler. Det er søkt godkjent for hund. Preparatet er ment å syreregulerer melk som fermenters til fôr til hund. Det inneholder ikke bakteriestammer som er antibiotika resistente. Det er ikke satt grenser for minste og størsteinnhold, men er gitt anbefalinger om dose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte februar 2017.

Rettsakten ble vedtatt i EU 15. mars 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.03.2017
Anvendelsesdato i EU
05.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet