Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/420 av 9. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og quillajapulver som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Delacon Biotechink GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/420 of 9 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of thyme oil, synthetic star anise oil and quillaja powder as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorization Delacon Biotechink GmbH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forslag til rettsakt gjelder godkjenning for preparatet Biostrong ® 510 i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», gruppen «andre avltekniske tilsetningsstoffer». Preparatet består av en naturlig olje utvunnet fra urten timian, syntetisk fremstilt stjerneanisolje og quillaja pulver. Tilsetningsstoffet er søkt godkjent til bruk til slaktekylling, livkylling og «andre mindre fjørferaser». Preparatet har dokumentert effekt på økt ytelse hos slaktekylling, som kan ekstrapoleres til de andre omsøkte dyreartene. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse og human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte februar 2017.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.03.2017
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet